O firmie

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska - Proszkownia Mleka w Krosniewicach jest Spóldzielnia o wieloletniej tradycji, której glównym celem dzialalnosci jest skup i przetwarzanie mleka na najwyzszej jakosci produkty mleczarskie.

Na rynku działa już od roku 1928.

Usytuowana jest niemal w samym środku Polski

W czasach transformacji Spóldzielnia podjela wyzwanie nowych czasów i mocno walczyla o przetrwanie. Posiada dwa zaklady produkcyjne w Krosniewicach i Niedrzewiu. Spóldzielnia należy do średnich Spóldzielni w Kraju, średnio dziennie skupuje ok. 70 tys. ltr mleka z terenu okolicznych gmin powiatu kutnowskiego, łęczyckiego, gostyninskiego, włocławskiego i kolskiego. Zatrudnia około 100 osób.

Spółdzielnia, cały swój wysiłek ukierunkowuje na uzyskanie najwyższej jakości surowca oraz wyrobów gotowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i oczekiwań klienta, a także konsumenta.

Spółdzielnia posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001/HACCP już od roku 2006. System Zarządzania Jakością jest utrzymywany i systematycznie doskonalony, a co roku sprawdzany przez Firmę certyfikującą.

Zarówno Rolnicy, członkowie Spółdzielni jak i pracownicy znają Politykę Jakości i wszyscy są zaangażowani w dalszy pomyślny rozwój Spółdzielni.

Jakość w Spółdzielni nie jest dziełem przypadku, ale zawsze wynikiem dobrych intencji, szczerego wysiłku, inteligentnego nadzoru i zręcznego wykonania.

Pobierz STATUT SPÓŁDZIELNI